7-41130-002-008 มะนิลาปาล์ม( ADONIDIA MERRILLII (BECC.))

ชื่อพื้นเมือง หมากนวล มะนิลาปาล์ม หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ ADONIDIA MERRILLII (BECC.)

ชื่อวงศ์ ARECACEAE

ชื่อสามัญ Adonidia palm, Christmas palm

ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ