7-41130-002-020 จันทน์ผา (Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen )

ชื่อพื้นเมือง จันทน์ผา(ภาคเหนือ); จันทน์แดง (ภาคกลาง,สุราษฎร์ธานี);ลักกะจันทน์ (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ปลูกประดับ ผลรับประทานได้ แก้อาการนอนไม่หลับ