7-41130-002-032 หญ้ามาลเซีย (Zoysia matrella (L.) Merr )

ชื่อพื้นเมือง หญ้านวลน้อย ง่วนน้อย หญ้ากำมะหยี่ หญ้า เกาหลี หญ้ามัสการีน(กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zoysia matrella (L.) Merr.

ชื่อวงศ์ POACEAE

ชื่อสามัญ Korea velvet grass, Manila grass

ประโยชน์ ปลูกประดับตกแต่งสวน