7-41130-002-026 มะผู้มะเมีย (Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.) )

ชื่อพื้นเมือง มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง); หมากผู้ (ภาคเหนือ);หมากผู้หมากเมีย (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.

ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ Cabbage palm , Good luck plant

ประโยชน์ ช่อดอกนำมาลวกกับน้ำพริกกินหรือนำไปแกงได้ ใบนำมาสับแล้วตากให้แห้งใช้เข้ายาห่มตำรับไทลื้อ ช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณ ชาวไทใหญ่จะนำดอกมาใช้บูชาพระ นำมาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับลงกระถางเพื่อประดับภายในอาคาร ในด้านของความเชื่อ คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข เพราะหมากผู้หมากเมียเป็นของคู่กันเหมือนคู่สุขคู่สมคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย นอกจากนี้ยังใช้ใบเพื่อนำไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสำคัญอีกหลายงาน เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรือใช้เป็นเครื่องบูชาพระ เป็นต้น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ควรปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน และผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปทางใบให้ปลูกกันในวันอังคาร