7-41130-002-035 ซองออฟอินเดีย (Dimocarpus longan Lour. var. longan)

ชื่อพื้นเมือง ซองออฟอินเดีย (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa Lam. var. reflexa

ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ Money tree, Song of India

ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ สวยงาม