7-41130-002-015 ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix loureiroi Kunth)

ชื่อพื้นเมือง ปาล์มสิบสองปันนา (กรุงเทพฯ); เป้งดอย (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix loureiroi Kunth

ชื่อวงศ์ ARECACEAE

ชื่อสามัญ Dwarf date palm

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ