7-41130-002-030 เฟื่องฟ้า(Plumeria obtusa L.) )

ชื่อพื้นเมือง เฟื่องฟ้า (ภาคกลาง); ศรีราชา ดอกต่างใบ (กรุงเทพฯ);

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea spectabilis Willd.

ชื่อวงศ์ NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ Bougainvillea, Peper Flower

ประโยชน์ ไม้ประดับ