7-41130-002-025 บานไม่รู้โรยสิงคโปร์( Epipremnum aureum (Linden & Andre) G.S.Bunting) )

ชื่อพื้นเมือง บานไม่รู้โรยสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alternanthera dentata (Moench.) Stuchlik

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ Calico plant, Joy weed, Little ruby

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ