7-41130-002-018 เทียนหยด (Duranta erecta L.)

ชื่อพื้นเมือง เทียนหยด พวงม่วง ฟองสมุทร(กรุงเทพฯ); เครือออน(แพร่); สาวบ่อลด (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Duranta erecta L.

ชื่อวงศ์ VERBENACEAE

ชื่อสามัญ Golden dewdrop, Sky flower, Pigeon berry

ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวนหรือบริเวณที่ ต้องการแนวเป็นรั้ว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น ๆทำให้สนาม หรือสวนดูสวยงาม