7-41130-002-021 กล้วยไม้ดง ( Dendrobium sp. )

ชื่อพื้นเมือง กล้วยไม้ดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium sp.

ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้ตกแต่งความสวยงาม