7-41130-002-027 ขี้หนู (Diospyros borneensis Hiern) )

ชื่อพื้นเมือง ขี้หนู (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ; กานะบูรง (มลายู-ยะลา)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros borneensis Hiern

ชื่อวงศ์ EBENACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ไม้ยืนต้นที่มีพุ่มใบหนา เรือนยอดค่อนข้างกลม สามารถปลูกเพื่อให้ร่มเงา