7-41130-002-013 ว่านนางกวัก (Eucharis grandiflora Planch. & Linden)

ชื่อพื้นเมือง ว่านนางกวัก ดอกห่าน เดหลี ว่านนกคุ่ม ว่านนางฝัก (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucharis grandiflora Planch. & Linden

ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ไม้ประดับปลูกเพื่อเป็นศิริมงคล