7-41130-002-002 วาสนา( Dracaena fragrans (L.) Ken)

ชื่อพื้นเมือง วาสนา ประเดหวี (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena fragrans (L.) Ken

ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ Corn plant, Cornstalk, Dracaena

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคล ใบ แก้ปวดท้อง ราก บรรเทาอาการปวด ในการคลอดบุตร เป็นไม้ประดับ