7-41130-002-012 ฟิโลหัวใจ (Chamaecyparis lawsoniana (Murry) Parl cv Blue lce)

ชื่อพื้นเมือง ฟิโลหัวใจ (ทั่วไป)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron cordatum Kunth ex Schott

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่อสามัญ Heart-Philodendron

ประโยชน์ เป็นไม้ประดับในร่ม-ร่ำไร,ปลูกเป็นไม้ประดับ หรือไม้คลุมดิน ใช้ในการจัดสวน