7-41130-002-011 สนบลู (Chamaecyparis lawsoniana (Murry) Parl cv Blue lce)

ชื่อพื้นเมือง ต้อยติ่งเทศ ต้อยติ่งฝรั่ง (ทั่วไป)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chamaecyparis lawsoniana (Murry) Parl cv Blue lce

ชื่อวงศ์ CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน