7-41130-002-022 กล้วยไม้สกุลหวาย ( Dendrobium sp. )

ชื่อพื้นเมือง กล้วยไม้สกุลหวาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium sp.

ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้ตกแต่งความสวยงาม