7-41130-002-004 ตีนเป็ด( Alstonia scholaris (L.) R.Br.)

ชื่อพื้นเมือง ตีนเป็ด ชบา (ภาคกลาง); จะบัน (ปราจีนบุรี); ตีนเป็ดดำ (นราธิวาส); กะโน้ะ (กะเหรียง-แม่ฮ่องสอน); สัตตบรรณ (ภาคกลาง , กะเหรียงกาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia scholaris (L.) R.Br.

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ White cheesewood, Devil tree, Blackboard tree

ประโยชน์ เนื้อไม้ (wood) ใช้ทำเครื่องใช้ หีบใส่ของ รองเท้าไม้ ฝักมัด หีบศพ ลูกทุ่นอวน แจว พาย กรรเชียงหีบใส่ใบชา ของเล่น สำหรับเด็ก ทำไม้จิ้มฟัน ลักษณะคล้ายไม้ทุ้งฟ้า ควรใช้ร่วมกันได้ , ไม้ฟืน , ถ่านไม้