7-41130-002-023 กะเรกะร่อนปากเป็ดย ( Cymbidium findlaysonianum Lindl.)

ชื่อพื้นเมือง กล้วยไม้สกุลหวาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbidium findlaysonianum Lindl.

ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE

ชื่อสามัญ -

ประโยชน์ ปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดอกกระถาง หรือเกาะต้นไม้ขนาดใหญ่ ในทางสมุนไพร ใบสดของกะเรกะร่อนปากเป็ด แก้หูน้ำหนวกได้