7-41130-002-024 พลูช้าง ( Epipremnum aureum (Linden & Andre) G.S.Bunting) )

ชื่อพื้นเมือง พลูช้าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); พลูด่าง พลูฝรั่ง ราชินีหินอ่อน (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Epipremnum aureum (Linden & Andre) G.S.Bunting)

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ชื่อสามัญ Taro vine

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ