7-41130-002-014 ชบาด่าง (Hibiscus rosa-sinensis L.)

ชื่อพื้นเมือง ชบาด่าง (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus rosa-sinensis L.

ชื่อวงศ์ MALVACEAE

ชื่อสามัญ Shoe flower

ประโยชน์ ใช้ในการจัดสวน เป็นไม้กระถาง ดอกเป็นไม้ดอกประดับ บางคนใช้ ทำอาหาร และอุตสาหกรรม , ยารักษาโรค , การประยุกต์ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์