7-41130-002-029 ลั่นทมขาว(ลีลาวดี) (Plumeria obtusa L.) )

ชื่อพื้นเมือง ปีลั่นทมขาว (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Singapore Plumeria

ประโยชน์ ไม้ประดับสมุนไพร เปลือกต้น ต้มเป็นยาถ่าย ขับระดู แก้ไข้ แก้โรคโกโนเรียหรือผสมกับน้ำมันมะพร้าว-ข้าว-มันเนยเป็นยา แก้ ท้องเดิน ยาถ่าย ขับปัสสาวะ