7-41130-002-028 ปีป (Millingtonia hortensis L.f.) )

ชื่อพื้นเมือง ปีป (ภาคกลาง); กาดสะลอง กาซะลอง (ภาคเหนือ); เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง- กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis L.f.

ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Indian cork tree, Tree jasmine

ประโยชน์ รากทำยาบำรุงปอดรักษาวัณโรค ดอกสูบแก้ ริดสีดวงจมูก เปลือกทำจุกก๊อกขนาดเล็ก