7-41130-002-001 ราชพฤกษ์( Cassia fistula L.)

ชื่อพื้นเมือง คูน (ภาคกลาง,ภาคเหนือ); ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง); ลมแล้ง (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่อสามัญ Pudding Pine tree, Indian Laburnum ,Golden Shower

ประโยชน์ ประโยชน์ของต้นคูนมีอยู่มากมาย คูนเป็นไม้ประจำชาติไทย ถือเป็นไม้มีค่ามีมงคลนานมาแต่โบราณ ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ เช่น เสาไม้หลักเมือง คฑาจอมพล ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร