ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2566 โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศอุดรธานี