ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

นายอรรถชัย ทองแผ่น
ครูผู้ช่วย (หัวหน้าแผนก)
096-0647846
นายธีรยุทธ เสาร์ดี
ครูพิเศษ
080-4267170
นายพรทวี ฆารบุญ
ครูพิเศษ
084-4711362
นายสมพงษ์ ทองกันยา
ครูพิเศษ
083-3557351
นายเทียนชัย อ้อคำ
ครูพิเศษ
092-3942329
นายสันติราษฎร์ จรรย์รมย์
ครูพิเศษ
นายกิตติ นามโว
ครูพิเศษ
นายกฤษดาวุฒิ มาน้อย
ครูพิเศษ