ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปัญญา บัวริสัย
ครู (หัวหน้าแผนก)
092-7422775
นายฉกาจ เอนกนวล
ครูพิเศษ
081-7614468