ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาชื้อ ชุดปฏิบัติการ​เครื่องมือปรับอากาศ​พร้อมชุดทดลอง​ IOT.​จำนวน​ 1ชุด