โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ประเภทที่ 1 การดำเนินการในสถานศึกษา 
1.2 รูปแบบแปลงสาธิต
ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ประเภทที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา  นำไปใช้และขยายผลดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 25652

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
690143
690142
690141
690140
690139
690137
690136
690128
690130
690131
690132
690133
690135
690127
690126
690124
690123
690122
690145
690146
690147
690144
690143
690142
690141
690140
690139
690137
690136
690128
690130
690131
690132
690133
690135
690127
690126
690124
690123
690122
690145
690146
690147
690144
previous arrow
next arrow

การนำเสนอผ่าน เพจ
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน