เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 25... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ[อ่าน : 720 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 25... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประกาศผลการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) ประกาศผลการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ)[อ่าน : 551 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[อ่าน : 112 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 100 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 143 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 3 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 119 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 99 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 246 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 47 ครั้ง]
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 111 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 105 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 2642 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 265 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 4220 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 557 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม