กิจกรรม

ผลงานวิชาการ

ข่าวประกาศ

เผยแพร่เอกสาร SAR

เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติราชการ

เผยแพร่เอกสารติดตามผลการปฏิบัติงาน / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่งบทดลอง

วารสารประชาสัมพันธ์

ที่อยู่เลขที่ 572 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 โทร. 042-261-289

Statistics
  • 17,233
  • 1,824,614