ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายธนกฤต พิมพ์โล้น
ครู (หัวหน้าแผนก)
084-4207082
นายอรุณ มหาคาม
ครู
089-5765922
นายจักรพงศ์ พรหมศร
ครูพิเศษ
062-2240640
นายปัณณทัต สายโสภา
ครูพิเศษ
080-3200518