ประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนคนดู: 48

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 15มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านเชียง1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จำนวนคนดู: 143

Read more