รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

ประจำแผนกสามัญฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

ประจำสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12- 19 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ

ตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอาชีพหนองหาน