รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัคร