nonghan.ac.th

Author: อัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์

ข่าวประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ๑,๓๒๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู: 47

Read More