ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566