ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการสาธิตด้านอาหาร ปี 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการสาธิตด้านอาหาร ปี 2561
  • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสาธิตด้านอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-buding) วิทยาลัยการอาชีพหนองหานมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสาธิตด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 135 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม