ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา
โครงการ Cover Dance Contest 20...

โครงการ Cover Dance Contest 2019 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไป แผ...

โครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไป แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
มุมความรู้
การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop

การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop [อ่าน : 170 ครั้ง]

การทำ start up

ฝึกทำ Start up [อ่าน : 137 ครั้ง]

เทคโนโลยี 2020

เทคโนโลยี 2020 [อ่าน : 135 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บล็อคครูแจ่มจันทร์ หอมระหัส
ชาหญ้ารีแพร์

ชาหญ้ารีแพร์ [อ่าน : 173 ครั้ง]

CAI

CAI [อ่าน : 178 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐกฤตา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 90 ครั้ง]

วิชา โครงการ

สอบ 3 บท [อ่าน : 165 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม