ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเก...

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการแข่งขันวาดภาพด้วย Progr...

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 85 ครั้ง]

ตารางเรียนตารางสอน

ตารางเรียนตารางสอน [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
มุมความรู้
การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop

การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop [อ่าน : 94 ครั้ง]

การทำ start up

ฝึกทำ Start up [อ่าน : 51 ครั้ง]

เทคโนโลยี 2020

เทคโนโลยี 2020 [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บล็อคครูแจ่มจันทร์ หอมระหัส
ชาหญ้ารีแพร์

ชาหญ้ารีแพร์ [อ่าน : 91 ครั้ง]

CAI

CAI [อ่าน : 83 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐกฤตา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 27 ครั้ง]

วิชา โครงการ

สอบ 3 บท [อ่าน : 88 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม