ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา
โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งค...

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความพอเพียง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการแข่งขันทักษะการขายสินค้...

โครงการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการ Cover Dance Contest 20...

โครงการ Cover Dance Contest 2019 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
มุมความรู้
การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop

การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop [อ่าน : 199 ครั้ง]

การทำ start up

ฝึกทำ Start up [อ่าน : 169 ครั้ง]

เทคโนโลยี 2020

เทคโนโลยี 2020 [อ่าน : 154 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บล็อคครูแจ่มจันทร์ หอมระหัส
ชาหญ้ารีแพร์

ชาหญ้ารีแพร์ [อ่าน : 201 ครั้ง]

CAI

CAI [อ่าน : 202 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐกฤตา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 118 ครั้ง]

วิชา โครงการ

สอบ 3 บท [อ่าน : 205 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม