โครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไป แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา
โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาส...

ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไป แผ...

ทัศนศึกษาดูงานทั่วไป [อ่าน : 34 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์

โครงการสานสัมพันธ์ พี่พบน้อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 28 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
มุมความรู้
การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop

การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop [อ่าน : 132 ครั้ง]

การทำ start up

ฝึกทำ Start up [อ่าน : 84 ครั้ง]

เทคโนโลยี 2020

เทคโนโลยี 2020 [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บล็อคครูแจ่มจันทร์ หอมระหัส
ชาหญ้ารีแพร์

ชาหญ้ารีแพร์ [อ่าน : 122 ครั้ง]

CAI

CAI [อ่าน : 115 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐกฤตา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 62 ครั้ง]

วิชา โครงการ

สอบ 3 บท [อ่าน : 128 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม