ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไป แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา
โครงการประกวดหนังสั้น “เส้นทาง...

โครงการประกวดหนังสั้น “เส้นทางสู่สายอาชีพ” แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู...

ครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พี่สอนน้อง [อ่าน : 29 ครั้ง]

โครงการตักบาตรฟังธรรม บำรุงพระ...

โครงการตักบาตรฟังธรรม บำรุงพระพุทธศาสนา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 43 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
มุมความรู้
การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop

การออกแบบเว็บไซต์ Photoshop [อ่าน : 157 ครั้ง]

การทำ start up

ฝึกทำ Start up [อ่าน : 115 ครั้ง]

เทคโนโลยี 2020

เทคโนโลยี 2020 [อ่าน : 123 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บล็อคครูแจ่มจันทร์ หอมระหัส
ชาหญ้ารีแพร์

ชาหญ้ารีแพร์ [อ่าน : 161 ครั้ง]

CAI

CAI [อ่าน : 159 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐกฤตา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 82 ครั้ง]

วิชา โครงการ

สอบ 3 บท [อ่าน : 154 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม