คลิปวีดีโอ
สินแร่

สินแร่ [อ่าน : 166 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัย...

ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 173 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม [อ่าน : 119 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจาก ครูฉกาจ
เขียนแบบ

เขียนแบบเบื้องต้น [อ่าน : 248 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก ครูนิติพัฒน์
9-10 พ.ย.2560 การจัดการแข่งขัน...

ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 138 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวภายนอก
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 165 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวภายในแผนกเทคนิคพื้นฐาน
แข่งทักษะภายในวิทยาลัย

แข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ [อ่าน : 406 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม