ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็ก...

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินโครงการทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ... [อ่าน : 224 ครั้ง]

การสอบหัวข้อโครงการ แผนกวิชาช่...

การสอบหัวข้อโครงการ [อ่าน : 177 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารครูไธพัตย์
จัดการเรียนการสอนตามยุคตามสมัย

7 พฤศจิกายน 2560 : จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(2105-2118) [อ่าน : 127 ครั้ง]

สว่านแท่นแบบทำเอง

เป็นวิธีการทำแท่นสว่าน diy ไม่ต้องไปซื้อ [อ่าน : 438 ครั้ง]

การอบรมงานประกันคุณภาพออนไลน์

อบรมการประกันคุณภาพออนไลน์วันที่2 [อ่าน : 173 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม