ปีการศึกษา 2559

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ