ข่าวสาร จากครูอิศรา ก้อนกั้น
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาว...

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 [อ่าน : 227 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูนพรัตน์
แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 225 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูธนกฤต
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัต...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ส่งผ... [อ่าน : 164 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูภัทรพล ตุลา
เตรียมตัวแข่งขันทักษะติดตั้งเด...

เตรียมตัวแข่งขันทักษะติดตั้งเดินท่อร้อยสาย2560 [อ่าน : 180 ครั้ง]

ศึกษาข้อมูลการดัดท่อร้อยสาย

ข้อมูลศึกษา [อ่าน : 163 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวสาร
เพจชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0... [อ่าน : 115 ครั้ง]

นิวส์แมติกส์ไฟฟ้า

นิวส์แมติกส์ไฟฟ้า [อ่าน : 133 ครั้ง]

เรียนรู้พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทร...

ตอน ไดโอด คืออะไร [อ่าน : 142 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูพิทักษ์ พันเดช
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ [อ่าน : 124 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 258 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูกฤษดาวุฒิ
วิธีดัดท่อทองแดง ท่อน้ำยาแอร์

เทคนิคการดัดท่อ [อ่าน : 166 ครั้ง]

บริการซ่อม โครงการพัฒนารูปแบบแ...

ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า [อ่าน : 384 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม