ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จากครูธีรวัฒน์ อุไรสาย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 246 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. [อ่าน : 428 ครั้ง]

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นให...

ภาพบรรยากาศการแข่งขั้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1095 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมวิชาชีพ จากครูวุฒิไกร ศาสนสุพิน
ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2 ปร...

ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 152 ครั้ง]

ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และ...

ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 176 ครั้ง]

ประมวณภาพกิจกรรมชมรมวิชาชีพช่า...

ภาคเรียนที่ 2/2560 [อ่าน : 312 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้ จากครูธนัช ศรีเมือง
ความรู้เกียวกับเทคโนโลยี CNC ต...

รู้จักกับ CNC [อ่าน : 942 ครั้ง]

การผลิตน็อต..เข้าใจง่ายใน 2 นา...

การผลิตน็อต [อ่าน : 223 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูธัชกร
การลับมีดกลึงปอกขวา

วิธีการลับมีดกลึงปอกขวา [อ่าน : 376 ครั้ง]

เข้าร่วมโครงการสัมมนา

เข้าร่วมสัมมนา นักศึกษา ปวช.3/1,2 และ ปวส.2 เทคนิคการผลิต ที่กลับจากฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ [อ่าน : 217 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล
การเรียนรายวิชา งานเครื่องมือก...

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น [อ่าน : 260 ครั้ง]

การทำบัตรนักเรียนนักศึกษา ปวช....

ให้นักเรียน ปวช.1 กลุ่ม 1,2 สาขาช่างกลโรงงาน ติดต่อทำบัตรนักเรียนนักศึกษาได้ที่งานทะเบียน [อ่าน : 447 ครั้ง]

ติดตามผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2...

ให้นักเรียนนักศึกษาติดตามผลกิจกรรมได้ที่บอร์ดกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา [อ่าน : 162 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวสาร
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ช่างกลเรียนอย่างไร [อ่าน : 1906 ครั้ง]

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคเร...

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับปวช. และ ปวส. [อ่าน : 1374 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม