ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ความรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารและความรู้
  • โครงการติวสอบ V-NET แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการติวสอบ V-NET[อ่าน : 88 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูอัครพล ทวีสิทธิ์
การส่งงาน

กรุณาแจ้งรหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล [อ่าน : 100 ครั้ง]

สำนวนภาษา

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นสุภาษิตหมายถึง การรู้จักแต่งตัว คนรา... [อ่าน : 100 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจาก ครูเดือนเพ็ญ อารัมภะ
วิชาคณิตศาสตร์

เรื่องร้อยละ [อ่าน : 97 ครั้ง]

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องอัตราส่วน [อ่าน : 94 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูพิพัฒน์ คำฝอย
ข่าว

กำหนดการจัดงานนิทรรศการวันคริสมาสต์ประจำปีการศึกษา 2/2560 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนอง... [อ่าน : 108 ครั้ง]

นักเรียน-นักศึกษา ทวิภาคีที่ออ...

ข่าว นศ.ทวิภาคี 2/60 [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจาก คุณครูจันทร์จิรา แสงศรีเรือง
ชวนอ่านเรื่องสั้น

เรื่อง : ต้นเหตุ [อ่าน : 106 ครั้ง]

ตัวอย่างการเขียนบทความ

บทความเรื่อง : สงกรานต์คึกครื้น...การพนันคึกคัก [อ่าน : 96 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจาก ครูเบญจมาศ อรกุล
การส่งงาน รายวิชาภาษาอังกฤษ

การส่งงาน [อ่าน : 131 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจาก ครูยุทธนา บัวบาล
ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ [อ่าน : 133 ครั้ง]

อบรมลูกเสือ R.B.T.C

ณ วิทยาลัยการการอาชีพกุมภวาปี [อ่าน : 110 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูอินทิรา อุดชาชน
แจ้งจากครูผู้สอน

ผลการเรียน [อ่าน : 108 ครั้ง]

วิชาการเมืองการปกครองของไทย

การเมือง [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก ครูวรรณิดา ไชยราช
คณิตศาสตร์

การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ [อ่าน : 102 ครั้ง]

การส่งงานสำหรับนักศึกษาทวิภาคี

นักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 106 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม