ชื่อหัวข้อแบบรายงาน : นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการสัมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ

ประเภท : ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศ : วัน จันทร์ ที่ 6 พฤษจิกายน 2560, เวลา 20:12 น.

อ่าน : 987 ครั้ง

ผู้ประกาศ : นายสมภาร องอาจ

รายละเอียด : นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการสัมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ

วันที่ 6 พ.ย. 2560 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

รูปภาพประกอบ :