แนวทางการประกอบอาชีพ

1.ช่างยนต์

2.พนักงานทั่วไป

3.พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน

4.พนักงานขนส่งสินค้า

5.นายช่างศูนย์บริการ

6.เจ้าของกิจการคาร์แคร์

7.เจ้าของกิจการอู่รถ

8.เจ้าของกิจการเต้นท์รถ

9.เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ

10.อื่น ๆ