ติดต่อเรา

 

แผนกวิชาช่างยนต์  Auto mechanic

ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคารตึกอุตสาหกรรม ชั้น 1 และอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  572 หมู่ 6 ถ.หนองหาน-กุภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  41130  เบอร์โทรศัพท์  042-261 289 ต่อ 110